Zrealizowane projekty
ZREALIZOWANE PROJEKTY PDF Drukuj Email

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SICIENKU

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013:

Umowa partnerska z dnia 12.11.2013r. z Play Park Sylwia Marecka (partner Wiodący) na realizację operacji „Realizacja i promocja albumu fotograficznego w internecie oraz na płytach DVD przedstawiającego przyrodę, krajobraz i budowle występujące na obszarach Natury 2000 „Dolina Noteci”, „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” w gminach Białe Błota i Sicienko”.

Umowa partnerska z dnia 12.11.2013r. z Play Park Sylwia Marecka (partner Wiodący) na realizację operacji „Realizacja i promocja czterech filmów o charakterze przewodników turystycznych po wybranych obszarach gmin Białe Błota i Sicienko”.

Umowa partnerska z dnia 12.11.2013r. z Play Park Sylwia Marecka (partner Wiodący) na realizację operacji „Produkcja, nagranie na płytach DVD i promocja czterech teledysków zespołów ludowych: Łochowianie, Kruszynianki, Wrzos, Frechowne Sznupki”.

Umowa partnerska z dnia 12.11.2013r. z Play Park Sylwia Marecka (partner Wiodący) na realizację operacji „Realizacja promocyjnego planu medialnego dla strony internetowej oferującej produkty rękodzieła i małych firm z wykorzystaniem produktów powstałych na obszarze LGD „Trzy Doliny”.

Umowa nr WS-I-W.052.8.303.151.2013 00278-6930-UM0240303/13 z dnia 25.02.2014r.

Operacja „Zakup strojów dla Zespołu Wokalnego „Wrzosz miejscowości Sicienko oraz udział w konkursach i festiwalach folklorystycznych”, której celem jest kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów i zwyczajów ludowych poprzez zakup strojów dla zespołu Wrzos z miejscowości Sicienko oraz udział w konkursach i festiwalach folklorystycznych.

Umowa nr OW-I.052.8.83.442.2012 00074-6930-UM0240083/12 z dnia 24.08.2012r.

Operacja „Doposażenie świetlic wiejskich w Gliszczu, Łukowcu i Wiejskiego Domu Kultury w Strzelewie w telewizory i zestawy kina domowego”, której celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez czynny udział w działaniach kulturalnych organizowanych przez Świetlice Wiejskie w Gliszczu, Łukowcu i Wiejski Dom Kultury w Strzelewie z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia.

Umowa nr OW-I.052.8.84.389.2012 00048-6930-UM0240084/12 z dnia 23.07.2012r.

Operacja „Wyposażenie Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku”, której celem jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wyposażenie Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku w gabloty wystawiennicze.

Umowa nr PRW-I.6017-255-345/10 00180-6930-UM0240383/10 z dnia 16.09.2011r.

Operacja „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku”, której celem jest umożliwienie mieszkańcom Sołectwa Wierzchucinek kultywowania lokalnego dziedzictwa poprzez remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej.Stowarzyszenie VENA

Umowa o współpracy w zakresie realizacji Projektu z dnia 20.04.2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Działania integracyjne w Gminie Sicienko”, którego celem są zajęcia edukacyjne tj. zajęcia muzyczno-ruchowe w Trzemiętowie i Strzelewie, zajęcia muzyczne - nauka gry na gitarze w Trzemiętowie i Strzelewie, zajęcia komputerowe w Zielonczynie, nauka języka angielskiego w Murucinie, Kruszynie i Zielonczynie, zajęcia z rękodzieła w Zielonczynie, Gliszczu, Dąbrówce Nowej i Mochlu, zajęcia z wędkarstwa z elementami ochrony środowiska w Sicienku.FAN MEDIA

BANK ZACHODNIFunEnglish w bibliotece – kurs j.angielskiego

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji –projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans” dla osób 50+ w celu przełamania bariery korzystania z internetu

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi – e-learningowe szkolenia dla mieszkańców Gminy Sicienko

Projekt 9/2.1a/2006/595 realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 pozwolił na doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zielonczynie w 9 zestawów komputerowych wraz z monitorami LCD, 2 laptopy, komplet urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych, 10 kompletów mebli biurowych, telfax, drukarkę oraz zdalny dostęp do platformy e-learningowej oraz 50 rodzajów szkoleń. Mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość zdobywania nowych umiejętności w ramach proponowanych szkoleń, które kończyły się wydaniem zaświadczenia o nabyciu nowych kompetencji.

 

 

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SICIENKU

 

Fundacja Orange

Projekt na rok 2018 : „ Zaprogramuj przyszłość – wykorzystywanie możliwości maty edukacyjnej, robotów DASH i DOT oraz zestawów MAKEIY – MAKEIY” , którego celem jest nauka programowania dla klas I-III szkoły podstawowej.

 

 

Fundacja Aktywizacja

Porozumienie na rzecz realizacji  Projektu z dnia 15.03.2016 Nr 03/BG/kpo/2015 realizowanego w ramach działania 3.1  Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Projekt „e-Mocni: cyfrowe kompetencje, realne korzyści”, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sicienko poprzez bezpłatne szkolenia komputerowe w dziewięciu obszarach tematycznych.

 

 

Biblioteka Narodowa

Umowa nr BN/2615/2017 z dnia 25.08.2017r.

Program Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, którego celem jest wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.

Biblioteka Narodowa

Umowa nr BN/2850/2016 z dnia 01.08.2016r.

Program Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, którego celem jest wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.

 

 

 

EkoPaka- zamykamy obieg surowcówStowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”

Umowa o współpracy w zakresie uczestnictwa w projekcie z dnia 16.09.2014r.

Projekt „GO_PRO!- Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy i praktyki programistycznej”, w ramach którego tworzone są Gminne Ośrodki Programowania wyposażane m.in. w komputer, projektor oraz prowadzone zajęcia z oprogramowania i utworzony Klub Kodera rozwiązujący problemy programistyczne.Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013:

Umowa nr WS-I-W.052.8.310.150.2013 00277-6930-UM0240310/13 z dnia 25.02.2014r.

Operacja „Wydanie publikacji „Historia na wyciągnięcie ręki” na obszarze Gminy Sicienko promującej lokalne dziedzictwo kulturalne i historyczne oraz organizacja spotkania”, której celem jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie publikacji „Historia na wyciągnięcie ręki” na obszarze Gminy Sicienko oraz organizację spotkania.Powiat Bydgoski

Umowa z dnia 30.06.2014r.

Zadanie „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”, którego celem jest zakup książek i publikacji dla bibliotek.Biblioteka Narodowa

Umowa nr BN/7673/2015 z dnia 13.07.2015r.

Program „Zakup nowości do bibliotek”, którego celem jest wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.Biblioteka Narodowa

Umowa nr BN/7582/14 z dnia 06.08.2014r.

Program „Zakup nowości do bibliotek”- Priorytet 1, którego celem jest wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.Biblioteka Narodowa

Umowa nr BN/23353/14 z dnia 22.08.2014r.

Program „Zakup nowości do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”- Priorytet 2, którego celem jest wyposażenie partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) w nowości wydawnicze.Powiat Bydgoski

Umowa z dnia 29.05.2013r.

Zadanie „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”, którego celem jest zakup książek i publikacji dla bibliotek.Fundacja LOTTO Milion Marzeń, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Umowa z dnia 28.06.2013r.

Akcja „Milion Przygód z Książką”, której celem jest propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez darowiznę książek w ilości 50 egz. z Wydawnictwa Media RodzinaBiblioteka Narodowa

Umowa nr BN/8091/13 z dnia 02.08.2013r.

Program „Zakup nowości do bibliotek”, którego celem jest wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.Biblioteka Narodowa

Umowa nr BN/7592/12 z dnia 16.08.2012r.

Program „Zakup nowości do bibliotek”, którego celem jest wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.Powiat Bydgoski

Umowa z dnia 04.09.2012r.

Zadanie „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”, którego celem jest zakup książek i publikacji dla bibliotek.Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Umowa dotacji Nr 205-AB/2012 z dnia 17.12.2012r.

Projekt „Wyjąć z szuflady” – zebranie, opracowanie i wydanie utworów pisanych przez mieszkańców Gminy Sicienko.Biblioteka Narodowa

Umowa nr BN/8012/11 z dnia 18.08.2011r.

Program „Zakup nowości do bibliotek”, którego celem jest wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.Powiat Bydgoski

Umowa z dnia 01.06.2011r. – dotacja celowa.

Zadanie „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”, którego celem jest zakup książek i publikacji dla bibliotek.Biblioteka Narodowa

Umowa nr BN/8145/10 z dnia 09.07.2010r.

Program „Zakup nowości do bibliotek”, którego celem jest wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.Powiat Bydgoski

Umowa z dnia 05.07.2010r. – dotacja celowa.

Zadanie „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”, którego celem jest zakup książek i publikacji dla bibliotek.