Sicienko
XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek PDF Drukuj Email

W ramach trwającego XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w tym roku przebiegał pod hasłem (Do)Wolność Czytania, nasza biblioteka zorganizowała dwa konkursy recytatorskie. Pierwszy z nich odbył się 14 maja, a udział w nim wzięło 17 przedszkolaków. Zaprezentowali oni widowni swoje ulubione wiersze, a każdy z uczestników otrzymał w nagrodę pluszaka i pamiątkowy dyplom.

Następnego dnia o „Pióro Wójta” rywalizowali uczniowie naszych gminnych szkół. Konkurs recytatorski rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas I-III mieli do wyboru wiersze, które lubią, pozostali uczestnicy wiersze o ojczyźnie.

Jury w składzie: Małgorzata Leśniewska, Barbara Szulc i Anna Rychławska, oceniało oryginalność prezentacji, znajomość tekstu, dykcję oraz wrażenie artystyczne.

Oto lista zwycięzców:

Kategoria klasy I-III

1 miejsce – Amelia Kulczyk

2 miejsce – Lucyna Ratajczyk

3 miejsce – Daniela Szymocha

Kategoria klasy IV-VI

1 miejsce – Weronika Guziołek

2 miejsce – Julia Bochat

3 miejsce – Zofia Janiszewska

Kategoria klasy VII i gimnazjalne

1 miejsce – Patrycja Szczęsna

2 miejsce – Zuzanna Szczepaniak

3 miejsce – Kajetan Chudzyński

Laureaci pierwszych miejsc otrzymali pióra oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy pamiątkowe długopisy.


GALERIA

 

 
MAJOWY PIKNIK RODZINNY PDF Drukuj Email

 

 

Dnia 12 maja 2018 roku odbył się MAJOWY PIKNIK RODZINNY zorganizowany przez Wójta Gminy Sicienko, Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dla wszystkich pokoleń zostały zaplanowane różnorodne atrakcje. Były zabawy i konkursy dla dzieci, atrakcje dla dorosłych, bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie, mega klocki, pyszności kulinarne, malowanie twarzy, zabawy z balonami.

Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników pikniku.

Jak na prawdziwy piknik przystało, nie zabrakło pięknej pogody, smacznej grochówki, lodów na patyku oraz występów artystycznych. Do Majowego Pikniku Rodzinnego bardzo aktywnie włączyły się szkoły z gminy Sicienko To dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pedagogów szkolnych dzieci i młodzież zaprezentowały swoje talenty na tzw. małej scenie – było m.in przedstawienie z okazji 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie, występ uczestników Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. W pikniku wzięli udział uczestnicy XII rajdu rowerowego „Na dwóch kołach przez Gminę”

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie zaprezentowały fenomenalne przedstawienie pt „Smutna ziemia”. W idealny dla widza sposób dzieci zachęcały, aby całe rodziny aktywnie podejmowały działania chroniące nasze środowisko, tak abyśmy wszyscy mogli bawić się w otoczeniu wolnym od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Przedstawienie przygotowane przez Danutę Sudak urozmaicił występ muzyczny „Z piosenką przez świat” w wykonaniu uczniów prowadzonych przez Pana Romualda Wiśniewskiego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie. W związku z tym iż dużo mówi się o ekologii, zanieczyszczaniu środowiska naturalnego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Samsiecznie przygotowały spektakl słowno-muzyczny „Kto TY jesteś? Duży czy mały jeśli dbasz o środowisko jesteś wspaniały!.

O podobnej treści zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie w przedstawieniu „Draka Ekonieboraka”

Pokaz gry na keyboardzie zaprezentowała Julka Otlewska oraz Zuzanna Sitarek z Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie.

Wspaniale zaprezentował się chór wokalny „Kruszynki” ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie pod kierownictwem Pani Aliny Pastor ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

Swój program taneczny pokazały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie.

W cudownym repertuarze piosenek harcerskich wystąpiły dzieci z 34 Drużyny Harcerskiej „Wędrowne Ptaki” ze Szkoły Podstawowej w Samsiecznie pod przewodnictwem Pani Violetty Juszczak.

Fenomenalnie zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie w przedstawieniu baśni słowno-muzycznej „Król Bul”. Swoim talentem aktorskim podbiły serca publiczności. Dzieci świetnie przygotowane, cudowne stroje to wszystko spowodowało, iż przedstawienie było rewelacyjnie. Gratulujemy pomysłu i zdolności aktorskich dzieci.

Opiekunami zespołu są Pani Agnieszka Żarnowska oraz Jakub Stachowicz.

Dużą atrakcją cieszyły się gry i zabawy przygotowane przez pracowników GOK.

Dla dorosłych widzów zaprezentował się Zespół Muzyczny MENAGO z repertuarem disco polo. Imprezę doskonale prowadziła redaktor Krystyna Lewicka – Ritter.

Myśl przewodnia pikniku brzmiała: „Integracja wielopokoleniowa jest możliwa i znalezienie czasu na wspólną zabawę nie wymaga wielu wyrzeczeń.”. Wystarczy tylko wyjść z domu i zabawić się z nami na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknej przyrody, niezwykłych artystów, małych i dużych.

Wszystkim Przyjaciołom Kampanii gorąco dziękujemy zaangażowanie.

Dziękujemy, za wspólną zabawę, a szczególności:

* Pani Teresie Szmelter – Woźniak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samsiecznie,

* Pani Alinie Mombo – Mabiala Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie,

* Pani Małgorzacie Wojnowskiej- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie,

* Pani Małgorzacie Matczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie

nauczycielom: Pani Elżbiecie Bąk, Pani Izabeli Ostrowskiej, Pani Annie Piotrowskiej, Pani Bognie Młodziankiewicz, Pani Jolancie Rerek, Panu Romualdowi Wiśniewskiemu, Pani Violecie Juszczak, Pani Alinie Pastor, Pani Elżbiecie Mikołajczyk, Pani Beacie Kaczmarek, Pani Agnieszce Żarnowskiej, Panu Jakubowi Stachowiczowi.

Dziękujemy za mile spędzony czas i zapraszamy za rok.

 
XII Rajd Rowerowy "Na dwóch kołach przez Gminę - po drogach i bezdrożach" PDF Drukuj Email

12 maja w gminie Sicienko odbył się XII Rajd Rowerowy "Na dwóch kołach przez Gminę - po drogach i bezdrożach". Jego organizatorem był Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W trasę liczącą 40 km wyjechało niemal 100 miłośników rowerów, w tym przedstawiciele Rowerowej Brzozy, RAMA'76 z Bydgoszczy, KTR Masa Turystyczna Bydgoszcz, liczna grupa Turkoli z Bydgoszczy oraz przede wszystkim mieszkańcy gminy Sicienko. Po błogosławieństwie udzielonym przez księdza Krzysztofa Danowskiego, proboszcza Parafii w Sicienku oraz złożeniu znicza przy obelisku poświęconym Janowi Pawłowi II kolarze wyruszyli na trasę, która okazała się dość wymagająca.

Przez bezdroża Kasprowa, Trzemiętówka Kolonii rowerzyści dotarli do Trzemiętowa, gdzie pod opieką OSP Łukowiec dojechali do Samsieczna. Stamtąd wśród pól malowanych dotarli do leśniczówki, gdzie można było zobaczyć klatkowy wychów zająca. Następnie trasa prowadziła przez Gliszcz Kolonię do Wierzchucinka. Po drodze uczestnicy Rajdu zobaczyli również, jakie szkody poczyniła w lasach ubiegłoroczna nawałnica. Hasło przewodnie Rajdu brzmiało bowiem: "Był las".
W gościnnych progach Świetlicy w Wierzchucinku uczestnicy Rajdu posilili się drożdżówkami i dodali sobie enrgii aromatyczną kawą. Dalsza trasa wiodła przez Nowaczkowo, Chmielewo, a następnie ścieżką rowerową przez Wojnowo do Osówca i do Dąbrówki Nowej. Tam kolarzy po budynku wyremontowanej dzięki funduszom unijnym świetlicy oprowadził Zastępca Wójta. Rajd zakończył grill przy ITK w Sicienku, a na uczestników czekały już atrakcje na Majowym Pikniku Rodzinnym.

Dziękujemy i zapraszamy za rok.

 

 

GALERIA

 
Nabór na wolne stanowisko instruktora kultury PDF Drukuj Email

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6, 86-014 Sicienko ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora kultury.

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6 86-014 Sicienko

II. Określenie stanowiska: Instruktor kultury, 0,25 etatu – niepełny wymiar czasu pracy

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska:

1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. dobry stan zdrowia

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

4. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera, instruktora sportu i rekreacji, opiekuna w świetlicy lub inne

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej (Dz. U nr 114,poz.493 ze zmianami):

a) prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowawczej przez sztukę,

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

c)rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno-sportowych,

d) organizowanie wystaw, przedstawień, koncertów,

e) organizowanie zawodów sportowych, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

f) organizowanie imprez wynikających z potrzeb środowiska,

g) wypożyczanie sal na imprezy okolicznościowe po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem ośrodka,

2. Współpraca ze szkołami, organizacjami wiejskimi, szczególnie tymi działającymi na terenie sołectwa Dąbrówka Nowa

3. Utrzymanie pomieszczeń świetlicy w należytym porządku.

4. Właściwe zabezpieczenie obiektu przez kradzieżą oraz dbałość o mienie świetlicy.

5. Sporządzanie kwartalnych planów pracy świetlicy i przedstawianie ich do akceptacji dyrektorowi GOK.

6. Dokonywanie zakupów na bieżące potrzeby świetlicy.

7. Zgłaszanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych dyrektorowi GOK.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora GOK.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)

2. list motywacyjny

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia instruktorskie

4. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje

5. kserokopie świadectw pracy

6. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji np. opinie, referencje, itp.

7. podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8. podpisane oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, a także, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu,

10. oświadczenie kandydata, że wszystkie kopie dokumentów złożonych wraz z ofertą są zgodne z oryginałem.

VII. Warunki pracy na stanowisku:

1)Praca wykonywana będzie na terenie Gminy Sicienko, w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce Nowej

2) Pracownik powinien posiadać umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biurowego

3) Wyjazdy służbowe poza miejsce pracy.

4) Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 10 godzin w tygodniu.

5) Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony

6) Przewidywany termin zatrudnienia – maj 2018.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Ośrodka lub składać w biurze:

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6 , 86 – 014 Sicienko z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko instruktora kultury” w terminie do dnia 20 maja 2018 roku. Dokumenty, które wpłyną po wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 

 
PIKNIK RODZINNY 2018 PDF Drukuj Email

 

POBIERZ PLAKAT PDF

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna i biuro Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku dnia 2 maja 2018 roku będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 
XII RAJD ROWEROWY PDF Drukuj Email

POBIERZ PLAKAT PDF


 

POBIERZ MAPĘ PDF

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 9

Kalendarz wydarzeń

poprzednim miesiącu grudzień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Losowe zdjęcie

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 

Statystyki

Odsłon : 74639