Ochrona danych osobowych PDF Drukuj Email

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SICIENKU

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 (indywidualnie dla danej sprawy) oraz art. 9 (dane szczególne dotycząc stanu zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Niepodanie danych osobowych w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych jest obowiązkowe (w przypadku wymogów prawnych) lub nieobowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji danej sprawy.

5. Posiada Pan/ Pani prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

  3. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  4. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

6. Inspektorem Ochrony Danych w jednostce jest ARNOLD PASZTA, z którym można się skontaktować za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku